hero-datalekken

De impact van de Meldplicht Datalekken op uw Vereniging.

Welke veranderingen staan u te wachten en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

cover_meldplicht

Op 27 april 2016 is de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (hierna: Verordening) formeel aangenomen en gepubliceerd. U heeft als vereniging sindsdien zo’n twee jaar de tijd (gehad) om ervoor te zorgen dat u straks aan deze nieuwe Verordening voldoet. Op 25 mei 2018 zal hij immers in werking treden. In de Verordening is onder andere de verplichting opgenomen om datalekken te melden.

Vooruitlopend hierop is de meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze meldplicht is op 1 januari 2016 van kracht geworden. Tegelijkertijd is per 1 januari 2016 de boete op overtreding van de Wbp verhoogd van maximaal € 4.500,- naar maximaal € 820.000,- of 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

In deze whitepaper treft u een kort overzicht van de huidige situatie, de belangrijkste aankomende veranderingen en de gevolgen daarvan voor uw branche- of beroepsorganisatie.

U ontvangt kosteloos:

  • informatie over datalekken, wat is dit nou precies en wanneer is hier sprake van?
  • voorbeelden van soorten beveiligingsmaatregelen die u kunt nemen
  • uitleg over diverse aspecten van de wetgeving
  • toelichting over welke informatie uw vereniging wel en niet mag vastleggen van uw leden
  • 7 concrete aanbevelingen m.b.t. wat de volgende stappen moeten zijn voor uw vereniging
  • uitzonderingen van bepaalde verwerkingen van verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties op de meldingsplicht
  • een stappenplan over hoe u een datalek moet melden

Wacht niet langer en voorkom hoge boetes

orange-arrow