Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verenigingsbureaus hebben het druk en nu komt ook nog deze nieuwe wetgeving om de hoek kijken, maar waar begint u, wat moet u precies doen maar ook vooral wie, binnen welke tijd en tegen welke kosten?

Hoe u o.a. omgaat met data, wie er toegang hebben tot de systemen en hoe interne processen verlopen m.b.t. data behoort u in kaart te hebben gebracht. Onze AVG Professional helpt u hierbij. Daarnaast bespaart u veel geld als u met ons een samenwerking aangaat, laat u een P.I.A. uitvoeren door een jurist dan lopen de kosten al snel op richting de tienduizenden euro’s.

AVG

AVG professional 
Maak gebruik van de AVG professional, iemand die:

 • de wetgeving kent
 • de verenigingsbranche en verenigingen kent en begrijpt
 • uw vereniging stap voor stap helpt om alle gerelateerde zaken en processen in kaart te brengen volgens de eisen van de wet
 • m.b.v. diverse werkinstrumenten procedures vastlegt en registreert
 • uw medewerkers traint en begeleid
 • juridische contracten regelt en het contact met hen onderhoud
 • de voortgang rapporteert
 • zorgt dat u niets vergeet en u veel werk uit handen neemt
 • zorgt dat uw organisatie een AVG Verklaring ontvangt

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in zicht (25 mei 2018) hebben wij, in samenwerking met Stichting AVG voor Verenigingen, besloten om verenigingen te helpen om samen eenvoudig en veilig de AVG wetgeving te hanteren zodat u kunt voldoen aan de nieuwe regelgeving. Ledenorganisaties mogen als eigenaar van veel persoonsgegevens tenslotte niet achterblijven. 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er ruim 2300 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij 4 procent van de meldingen ging het om 5.000 mensen of meer. Het grootste aantal betrokkenen bij een lek was 680.000. De financiële impact van hacks is lastig te bepalen en wordt daardoor vaak onderschat. Je kunt als vuistregel nemen dat één datarecord die verloren gaat, 170 euro kost aan detectie, herstel, reputatieschade en eventuele schadeclaims.

Kan ik het ook zelf?
Ja dat kan, we hebben juist dit AVG project opgestart omdat u hierin middels de online tool veel zelf kunt doen maar wilt u er 100% zeker van zijn dat u geen risico loopt, haal dan een specialist erbij die u helpt ervoor te zorgen dat u niets vergeet. Het zou tenslotte toch erg vervelend zijn als u zelf enorm veel inspanningen heeft geleverd en u toch iets vergeten bent waardoor u en uw leden gedupeerd raken.

Wij helpen u graag en bieden daarom twee pakketten aan waar u als vereniging uit kunt kiezen:

Basispakket

.

Kennismaking

.

Ondersteuning

.

Controle

.

Afronden

Pluspakket

.

Kennismaking

.

Ondersteuning

.

Controle

.

Vastlegging

.

Juridisch

.

Opleiding

Voor wie
Speciaal voor verenigingen, stichtingen, koepelorganisaties, fondsen, federatie en paritaire organisaties. Kortom voor alle non-profit organisaties die moeten gaan voldoen aan de AVG wetgeving. 

Waarom?
Uw (leden)organisatie moet de manier waarop het met data omgaat vóór 25 mei 2018 op orde hebben. Dit is de datum waarop de Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) in werking treedt. Na deze datum kan iedereen uw (leden)organisatie op de naleving van de Europese Privacy Verordening aanspreken. 

De AVG stelt nieuwe eisen aan het informeren van klanten (in uw geval leden) & medewerkers en het beveiligen van gegevens. U doet er verstandig om nu aan de slag te gaan met deze wetgeving en voorbereid te zijn op de toekomst. Overtreding van de huidige en komende wet- en regelgeving kan leiden tot zware sancties, u riskeert een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Denk aan datalekken zoals:

 • Verlies van een usb met data
 • Verlies van een telefoon met mobiel CRM
 • Een lijst met ‘leden’ die je vertrouwelijk naar iemand mailt en die wordt doorgemaild
 • Lijst van aanwezigen op een bijeenkomst met overbodige data
 • Een systeem dat niet HTTPS beveiligd is op een openbaar netwerk
 • Etc.

Wat houdt het in?
Samen met een AVG professional loopt u diverse stappen door om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Van analyse, tot bescherming en reactie documenteert u zorgvuldig wat u doet om uw vereniging in regel te stellen met AVG wetgeving. Op die manier bouwt u een dossier op en dat is nuttig indien er toch een datalek zou voorkomen. Indien u de stappen op een correcte wijze toepast, dan bent u op 25 mei 2018 klaar voor de AVG.

Vraag vandaag nog een offerte aan of neem contact met ons op!
(klik op een van de buttons linksboven aan deze pagina)

Download ons kennisartikel over de meldplicht datalekken & uw verenigingUw uitdaging op het gebied van online veiligheid:

Uw privacy is belangrijk voor ons, we zullen nooit uw informatie delen.