fa-check-square-o

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hoe u o.a. omgaat met data, wie er toegang hebben tot de systemen en hoe interne processen verlopen m.b.t. data behoort u in kaart te hebben gebracht voor Mei 2018. Maar waar begint u, wat moet u precies doen maar ook vooral wie, binnen welke tijd en tegen welke kosten?

Onze AVG Professional helpt u hierbij. Daarnaast bespaart u veel geld als u met ons een samenwerking aangaat, laat u een P.I.A. uitvoeren door een jurist dan lopen de kosten al snel op richting de tienduizenden euro’s.

AVG

AVG professional 
Maak gebruik van de AVG professional, iemand die:

 • de wetgeving kent
 • de verenigingsbranche en verenigingen kent en begrijpt
 • uw vereniging stap voor stap helpt om alle gerelateerde zaken en processen in kaart te brengen volgens de eisen van de wet
 • m.b.v. diverse werkinstrumenten procedures vastlegt en registreert
 • uw medewerkers traint en begeleid
 • juridische contracten regelt en het contact met hen onderhoud
 • de voortgang rapporteert
 • zorgt dat u niets vergeet en u veel werk uit handen neemt
 • zorgt dat uw organisatie een AVG Verklaring ontvangt

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in zicht (25 mei 2018) hebben wij, in samenwerking met Stichting AVG voor Verenigingen, besloten om verenigingen te ondersteunen om aan deze wet te voldoen. De AVG-professionals van CCI Groep werken met een helder stappenplan en geven ondersteuning bij het in kaart brengen van alle gerelateerde zaken en processen. Ledenorganisaties kunnen als eigenaar van persoonsgegevens niet achterblijven.

De meeste datalekken (41%) ontstaan door persoonsgegevens die per ongeluk aan de verkeerde ontvanger zijn verstuurd. Kwijtgeraakte of gestolen apparaten of papieren met persoonsgegevens hebben met 10% ook een belangrijk aandeel.

Kan ik het ook zelf?
Ja dat kan, we hebben juist dit AVG project opgestart omdat u hierin middels de online tool veel zelf kunt doen maar wilt u er 100% zeker van zijn dat u geen risico loopt, haal dan een specialist erbij die u helpt ervoor te zorgen dat u niets vergeet. Het zou tenslotte toch erg vervelend zijn als u zelf enorm veel inspanningen heeft geleverd en u toch iets vergeten bent waardoor u en uw leden gedupeerd raken.

Wij helpen u graag en bieden daarom:

Basispakket - Pluspakket en Inhouse ondersteuning

Download hieronder de offerte.

Voor wie
Speciaal voor verenigingen, stichtingen, koepelorganisaties, fondsen, federatie en paritaire organisaties. Kortom voor alle non-profit organisaties die moeten gaan voldoen aan de AVG wetgeving. 

Waarom?

Uw (leden)organisatie dient te voldoen aan de eisen, die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke door de Authoriteit Persoonsgegevens gecontroleerd zullen gaan worden. Dus hoe u omgaat met persoonsgegevens, wie er toegang tot systemen hebben, hoe interne processen m.b.t. persoonsgegevens verlopen etc. Deze zaken behoort u in kaart te hebben gebracht, zodat u kunt aantonen dat u alles op orde heeft of in ieder geval er alles aan gedaan heeft om het op orde te hebben.

De AVG stelt nieuwe eisen aan het informeren van klanten (in uw geval leden) & medewerkers en het beveiligen van gegevens. U doet er verstandig om nu aan de slag te gaan met deze wetgeving en voorbereid te zijn op de toekomst. Overtreding van de huidige en komende wet- en regelgeving kan leiden tot zware sancties, u riskeert een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Denk aan datalekken zoals:

 • Verlies van een usb met data
 • Verlies van een telefoon met mobiel CRM
 • Een lijst met ‘leden’ die je vertrouwelijk naar iemand mailt en die wordt doorgemaild
 • Lijst van aanwezigen op een bijeenkomst met overbodige data
 • Een systeem dat niet HTTPS beveiligd is op een openbaar netwerk
 • Etc.

Wat houdt het in?
Samen met een AVG professional loopt u diverse stappen door om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Van analyse, tot bescherming en reactie documenteert u zorgvuldig wat u doet om uw vereniging in regel te stellen met AVG wetgeving. Op die manier bouwt u een dossier op en dat is nuttig indien er toch een datalek zou voorkomen. Indien u de stappen op een correcte wijze toepast, dan bent u op 25 mei 2018 klaar voor de AVG.

Vraag vandaag nog een offerte aan of neem contact met ons op!

IS AVG EEN VERPLICHTING VOOR VERENIGINGEN? DOWNLOAD ONZE WHITEPAPER OVER DE NOODZAAK VAN AVG