Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verenigingsbureaus hebben het druk en nu komt ook nog deze nieuwe wetgeving om de hoek kijken, maar waar begint u, wat moet u precies doen maar ook vooral wie, binnen welke tijd en tegen welke kosten?

Hoe u o.a. omgaat met data, wie er toegang hebben tot de systemen en hoe interne processen verlopen m.b.t. data behoort u in kaart te hebben gebracht. Onze AVG Professional helpt u hierbij. Daarnaast bespaart u veel geld als u met ons een samenwerking aangaat, laat u een P.I.A. uitvoeren door een jurist dan lopen de kosten al snel op richting de tienduizenden euro’s.

AVG

AVG professional 
Maak gebruik van de AVG professional, iemand die:

  • de wetgeving kent
  • de verenigingsbranche en verenigingen kent en begrijpt
  • uw vereniging stap voor stap helpt om alle gerelateerde zaken en processen in kaart te brengen volgens de eisen van de wet
  • m.b.v. diverse werkinstrumenten procedures vastlegt en registreert
  • uw medewerkers traint en begeleid
  • juridische contracten regelt en het contact met hen onderhoud
  • de voortgang rapporteert
  • zorgt dat u niets vergeet en u veel werk uit handen neemt
  • zorgt dat uw organisatie een AVG Verklaring ontvangt

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in zicht (25 mei 2018) hebben wij, in samenwerking met Stichting AVG voor Verenigingen, besloten om verenigingen te helpen om samen eenvoudig en veilig de AVG wetgeving te hanteren zodat u kunt voldoen aan de nieuwe regelgeving. Ledenorganisaties mogen als eigenaar van veel persoonsgegevens tenslotte niet achterblijven. 

We bieden twee pakketten waar u als vereniging uit kunt kiezen:

Basispakket

.

Kennismaking (1 dagdeel op locatie)

Introductie AVG
Rondleiding door de wet
Uitleg stappenplan
Opstellen to-do lijst *1
Handleiding voor instructie aan medewerkers
Samenvatting project en werkverdeling

.

Ondersteuning (1 dagdeel op afstand)

Ondersteuning per mail, telefoon en/of skype via 2 belafspraken
Verdere uitleg stappenplan
Beantwoorden vragen (volgens fair use policy)

.

Controle (1 dagdeel op afstand)

Ondersteuning per mail, telefoon en/of skype
Ontvangen van alle verzamelde gegevens per mail
Check verzamelde gegevens
Opstellen open punten lijst voor afrondende sessie

.

Afronden (1 dagdeel op locatie)

Afrondende sessie
Toevoegen van laatste punten
Laatste controle op verzamelde gegevens
Checken van procedures
Controle op de juiste vastlegging
Versterking gegevens contractjuristen
Afrondend project gesprek 

Prijs: € 1.995,-

Optioneel:
*1 Ondersteuning m.b.v. het online programma van Stichting AVG voor Verenigingen
*2 AVG Verklaring

Pluspakket

.

Kennismaking (1 dagdeel op locatie)

Introductie AVG
Rondleiding door de wet
Uitleg stappenplan
Opstellen to-do lijst *1
Handleiding voor instructie voor medewerkers
Samenvatting project en werkverdeling

.

Ondersteuning (1 dagdeel op afstand)

Ondersteuning per mail, telefoon en/of skype via 2 belafspraken
Verdere uitleg stappenplan
Beantwoorden vragen (volgens fair use policy)

.

Controle (1 dagdeel opstand)

Ondersteuning per mail, telefoon en/of skype
Ontvangen van alle verzamelde gegevens
Check verzamelde gegevens
Opstellen open punten lijst voor afrondende sessie

.

Vastlegging (1 dagdeel op locatie)

Ondersteuning halve dag met invullen van de to do lijst 
Toevoegen van laatste punten
Laatste controle op verzamelde gegevens
Checken van procedures
Controle op de juiste vastlegging

.

Juridisch (2 dagdelen op afstand)

Ondersteuning per mail, telefoon en/of skype
Opvragen juridische onderdelen 
Coördinatie met juridische partij
Opstellen contracten (niet inbegrepen prijs)

.

Opleiding (1 dagdeel op locatie)

Opleiding voor medewerkers 
Afrondend project gesprek 

Prijs: € 3.495,-

Optioneel:
*1 Ondersteuning m.b.v. het online programma van Stichting AVG voor Verenigingen
*2 Extra ondersteuning beschikbaar per dagdeel
*3 AVG Verklaring

Voor wie
Speciaal voor verenigingen, stichtingen, koepelorganisaties, fondsen, federatie en paritaire organisaties. Kortom voor alle non-profit organisaties die moeten gaan voldoen aan de AVG wetgeving. 

Waarom?
Uw (leden)organisatie moet de manier waarop het met data omgaat vóór 25 mei 2018 op orde hebben. Dit is de datum waarop de Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) in werking treedt. Na deze datum kan iedereen uw (leden)organisatie op de naleving van de Europese Privacy Verordening aanspreken. 

De AVG stelt nieuwe eisen aan het informeren van klanten (in uw geval leden) & medewerkers en het beveiligen van gegevens. U doet er verstandig om nu aan de slag te gaan met deze wetgeving en voorbereid te zijn op de toekomst. Overtreding van de huidige en komende wet- en regelgeving kan leiden tot zware sancties, u riskeert een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Wat houdt het in?
Samen met een AVG professional loopt u diverse stappen door om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Van analyse, tot bescherming en reactie documenteert u zorgvuldig wat u doet om uw vereniging in regel te stellen met AVG wetgeving. Op die manier bouwt u een dossier op en dat is nuttig indien er toch een datalek zou voorkomen. Indien u de stappen op een correcte wijze toepast, dan bent u op 25 mei 2018 klaar voor de AVG.

Vraag vandaag nog een offerte aan of neem contact met ons op!
(klik op een van de buttons linksboven aan deze pagina)