hero-leonard

Waar we voor gaan

Leden zijn niet meer als vanzelfsprekend verbonden aan een vereniging. Leden verwachten een professionele ledenorganisatie die mee verandert met de tijd, de nieuwe media en met hen. Leden lijken steeds meer op klanten.

Ledenorganisaties moeten daarom niet alleen informatie verstrekken, maar ook actief luisteren, vragen stellen en leden onderling verbinden en faciliteren. Online en steeds meer ook mobiele communicatie vraagt om een geïntegreerde aanpak met het individuele lid als middelpunt.

Verschillende leden hebben verschillende behoeftes. Niet alle communicatie is voor iedereen bedoeld of door iedereen gewenst. Middels gepersonaliseerde online omgevingen en persoonlijke profielen maken wij communicatie op maat: ‘What you see is what you need’.

Wij zijn data-driven: data en analyse vormt de basis voor effectieve en efficiënte ledencommunicatie. Onze producten en diensten zorgen voor procesondersteuning, maar stellen ledenorganisaties ook in staat dit proces te optimaliseren door de vertaling van data naar kennis.

Wij willen ervoor zorgen dat complexe IT-structuren een gebruiksvriendelijke front-end omgeving hebben, waarin intuïtief en eenvoudig gewerkt kan worden. Waarin gebruikers en ook leden prettig kunnen werken.

De keuze voor een totaaloplossing is een kritische succesfactor voor een toekomstbestendige ledenorganisatie. Systemen voor het beheren van de website (CMS), het managen van de ledenadministratie en communicatie (CRM) en de in- en externe documentenstroom (DMS) werken het best samen in een all-in-one oplossing. Kosten en rompslomp van systeemkoppelingen worden zo vermeden.

Met onze totaaloplossing streven wij samen met onze klanten naar markt- en kennisleiderschap binnen ledenorganisaties en naar de hoogst mogelijke klanttevredenheid.