fa-share-alt

Procesoptimalisatie

Om uw leden goed te bedienen is het van belang dat alle betrokkenen (vaak de bureaumedewerkers) weten wat er van hen verwacht wordt. Bijvoorbeeld bij de aanmelding van een lid, wie doet wat en hoe wordt dit gecommuniceerd naar het lid. Het is van belang dat dit proces grondig én soepel verloopt. Het is uw eerste visitekaartje naar uw nieuwe lid. Intern is er goed nagedacht over de stappen die genomen moeten worden.

Alleen waar staat dit proces beschreven? In een Word of Excel bestand? En hoe makkelijk is dit dan aan te passen bij eventuele wijzigingen? Of hoe lang duurt dit proces nu exact in tijd? En met betrekking tot de wetgeving rondom datalek, waar én hoe slaan we de data op? En dan is dit nog maar één voorbeeld van de vele processen binnen verenigingen.

Werkprocessen

Helderheid over de werkprocessen is belangrijk. Het is de basis voor een professionele organisatie en de verantwoording die naar leden afgelegd moet worden. Tegelijkertijd moet het de dynamiek van de organisatie ondersteunen om snel in te kunnen spelen op veranderingen en de wensen van leden. 

De opkomende invloeden van sociale media, ‘het nieuwe werken’, workflow management en steeds verder gaande ontwikkelingen op het gebied van ICT, dwingen organisaties na te denken over de eigen slagvaardigheid. Om blijvend deze snelle veranderingen het hoofd te kunnen bieden is het managen van processen in plaats van structuren steeds belangrijker. Nieuwe en meer virtuele formele en informele samenwerkingsvormen vragen om een meer procesgerichte en interactieve manier van denken, inrichten, sturen en werken. 

Branche- en beroepsorganisaties, bestuursleden en bureaumedewerkers moeten toenemend aandacht besteden aan de dynamiek van processen en procesverandering. Zij zullen moeten faciliteren dat mensen elkaar blijvend kunnen vinden en met elkaar kunnen samenwerken. Allemaal met de einddoelstelling in gedachten, hoe bedienen we zo optimaal mogelijk onze leden. 

Engage Process Suite

De Engage Process Suite is de meest moderne en snelst groeiende procesomgeving op de markt op basis van de filosofie: “Simplifying process improvement”. Meer dan 100 gemeenten maken er op dit moment gebruik van naast zorginstellingen, Schiphol Group, woningcorporaties, retailbedrijven en vele anderen. CCI Groep biedt in samenwerking met Engage Process deze oplossing nu ook aan voor professionele ledenorganisaties. 

Of u nu een expert bent of een nieuwkomer op het gebied van procesmanagement, deze tool zal uw leven een stuk gemakkelijker maken. Start met het visualiseren en modelleren van uw bedrijfsprocessen met behulp van aantrekkelijke, begrijpelijke iconen en bekijk direct de resultaten van procesverbeteringen. Geen spreadsheets meer, maar een grafische weergave van bottlenecks binnen de procesdiagrammen. 

Deel, rapporteer, en creëer handboeken

U maakt – naast print-outs en rapporten – met een paar muisklikken uitgebreide digitale handboeken zodat u iedereen op de hoogte van de meest recente bedrijfsprocessen en werkinstructies houdt. Voor het interne team, maar ook voor medewerkers ‘in het veld’. Waar ze zich ook bevinden, ze hebben alle processen met gekoppelde handleidingen en werkinstructies bij de hand. Oók op hun tablets. Bovendien was het geven van feedback op bedrijfsprocessen nog nooit zo gemakkelijk!

De Engage Process Suite ondersteunt de adviseurs van CCI Groep en uw medewerkers om snel en doeltreffend procesmanagement in te richten. Een proef of demo kunnen we snel voor u regelen.