fa-pie-chart

Business Intelligence

Qlik Sense is speciaal ontworpen om enorme hoeveelheden data met behoud van analyse mogelijkheden overzichtelijk in beeld te brengen. Een organisatie die Business Intelligence toepast heeft een continu proces ingericht waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt. Daardoor kan de daaruit voortvloeiende informatie en kennis gebruikt worden in de besluitvorming.

Uw eerste en meestal grootste databron is uw relatie- en ledenadministratie (CRM). De kracht van Business Intelligence biedt de mogelijkheid om nog verder te kijken en nog meer verbanden te gaan leggen. Hiervoor kunnen ook andere databronnen aangesloten worden zoals bijvoorbeeld het financiële pakket.

Qlik Sense is het nieuwe business intelligence platform van Qlik (bekend van QlikView); een revolutionaire, selfservice applicatie voor data visualisatie en Data Discovery. CCI Groep heeft een partnerschap met Qlik afgesloten en kan daardoor een BI traject aanbieden inclusief de benodigde analyse en toepassing. CCI Groep levert de kracht van Qlik in combinatie met ontsluiting van alle data uit uw CRM systeem, daarnaast kunnen echter nog vele andere bronnen aangesloten worden om een totaalbeeld voor de organisatie te schetsen.

Dashboards, visualisaties en analyses

Het Qlik Sense platform is ontwikkeld om de eindgebruiker zoveel mogelijk kracht te geven als het gaat om het eenvoudig bouwen van eigen dashboards, visualisaties en analyses. Met een intuïtieve drag & drop interface bouwt u in zeer korte tijd een volledig interactief dashboard op. De eindgebruiker maakt hierbij gebruik van een bibliotheek die beheerd kan worden door IT, zodat de veiligheid, accuraatheid en consistentie van de data gewaarborgd blijft.