Wat is de invloed van komende Tweede Kamerverkiezingen op branche- en beroepsverenigingen?

Interview met Peter Noordhoek, directeur Northedge BV

Als directeur van adviesbureau Northedge en voormalig campagneleider bij het CDA weet Peter Noordhoek wat er speelt op het snijvlak van verenigingen en politiek. We spraken hem over de komende Kamerverkiezingen. Wat verandert er voor verenigingen?

Blog Tweede Kamer Verkiezingen

“Als je puur kijkt naar de programma’s van politieke partijen worden verenigingen deze verkiezingen niet of nauwelijks genoemd. Ik verwacht ook niet dat het een onderwerp van debat zal zijn. Het gaat vooral over immigratie en integratie. Over de economie ontstaan weinig discussies.” 

“Dat is opmerkelijk omdat verenigingen wel erg betrokken zijn bij de samenleving. Er zijn maar weinig verenigingen die niet hebben nagedacht over wat de politiek kan beteken voor hun doelgroep. De verkiezingen worden nauwlettend gevolgd en menig branche- of beroepsvereniging heeft ook kandidaat-Kamerleden benadert of naar voren geschoven.”

Blog Tweede Kamer Verkiezingen 1

In de campagnes zijn verenigingen dus geen thema, kunnen we wel voor verenigingen relevante wetgeving verwachten als bepaalde partijen winnen? 

“Een belangrijk strijdtoneel is de cyber security en daarmee samenhangend privacy. Zeker met Trump, fake news en een reële dreiging van de Russen. Dat lijkt eerder een elektronische oorlog dan een echte oorlog, maar het werkt natuurlijk door naar de campagne.” 

“Ik zie een groot verschil tussen links en rechts. Bij links, en met name D66, staat privacy hoog op de agenda. Ze willen het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens expliciet verhogen. Ook willen ze boetes bij datalekken verhogen. De PvdA besteedt hier ook veel aandacht aan. GroenLinks is er mee bezig, maar alweer iets minder.”

“De rechtse partijen focussen zich meer op het veiligheidsperspectief. Het CDA neemt het privacy-element nog wel mee, maar toch vooral in de zin dat het de bestrijding van terrorisme niet in de weg mag staan. Bij de VVD speelt dat ook, maar blijft het vlakker. De PVV heeft er niets over gezegd in haar programma, maar hanteert over het algemeen een veiligheidsperspectief.”

Peter NoordhoekPeter Noordhoek

Kunnen verenigingen nog iets opsteken van de manier waarop politieke partijen campagne voeren?

“Een interessante ontwikkeling vind ik hoe GeenPeil probeert met directe democratie het systeem te veranderen. Gaat dat aanslaan? Ik heb daar ook het artikel ‘campaigning through party redesign’ over geschreven. Het laat zien wat je in potentie met free publicity en digitale media kunt bereiken.”

“Mijn tip aan verenigingen is om na afloop van de verkiezingen de reconstructies van campagnes in de gaten te houden. Hoe hebben partijen micro targeting ingezet? Wat is er gedaan aan debatvernieuwing? Hoe kun je dat als vereniging inzetten om te communiceren met je leden en nieuwe leden te werven?”

Gratis workshop inzake Cyberrisicomanagement

CCI Groep organiseert 23 maart en 20 april een cyberseminar. Wordt bewust van de risico's, beperk impact en regel privacy want hoe veilig is de data van u, uw leden en uw personeel?
Schrijf u nu in.