Schrijf u in voor onze cyberseminar

Hoe veilig is de data van u, uw leden en uw personeel?

Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal verenigingen is het zorgvuldig omgaan met ledengegevens van groot belang.

Ledenorganisatie krijgen of hebben al te maken met de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming, de meldplicht datalekken en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Boetes kunnen oplopen tot maximaal € 820.000,- of 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Het hoofddoel van de meldplicht datalekken is niet het beboeten van melders, maar juist het collectief verbeteren van beveiliging van persoonsgegevens. Uiteraard kunnen er consequenties verbonden zijn aan het totaal niet op orde hebben van beveiliging, maar datzelfde geldt voor het niet melden van beveiligingsincidenten die wél gemeld hadden moeten worden op grond van de meldplicht datalekken.

cyberseminar


100% voorkomen is een illusie

Het is tijd om als organisatie maar zeker als ledenorganisatie voorbereid te zijn op deze toekomst! U wilt toch zeker niet dat de gegevens van uw leden op straat komen te liggen? En als dit wel gebeurt moet u weten welke maatregelen u moet treffen.

U mag als eigenaar van veel persoonsgegevens niet achterblijven. Schrijf u vandaag nog in voor onze workshop en herken risico’s, maak deze beheersbaar en dek ze af!

>>> Schrijf u nu in!