NVRG KIEST VOOR CCI Groep

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) heeft voor Livits als nieuw CRM/CMS pakket gekozen voor het bijhouden van de ledenadministratie en het opzetten van de nieuwe corporate website en congressite.

Nieuwsbericht nieuwe klant NVRG

NVRG heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld en vond het tijd worden om de website te gaan vernieuwen zodat deze aan de huidige standaarden voldoet. Daarnaast waren er verschillende eisen op het gebied van efficiency, koppelingen met financieel pakket Twinfield, websitebeheer en ledenadministratie welke er toe hebben geleid om het all-in-one pakket Livits van CCI aan te schaffen.

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) heeft voor Livits als nieuw CRM/CMS pakket gekozen omdat zij een pakket zochten waarbij de website, de ledendatabase en het Officepakket aan elkaar gekoppeld zijn. Dit draagt bij aan een efficiëntere werkwijze en vergroot de gebruikersvriendelijkheid voor de leden en andere bezoekers van de website.

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De  vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen. 

Afgenomen modules: Basispakket Livits (CRM, CMS, nieuwsbrieven-, bijeenkomstenmodule, SSO PE-online, Contributie- en facturatie, koppeling financieel pakket, congressite, Word plug-in en badges, data import). 

De NRVG heeft als doel om maart 2018 volledig live te zijn met Livits.