Nieuwe website voor ROM live

De vorige website dateerde van 2011 en was toe aan vernieuwing. De nieuwe site is vandaag live gegaan en is te vinden onder de url: caometalektro.nl. Er is een duidelijkere indeling in onderwerpen en de menu’s zijn overzichtelijker. 

De onderwerpen waar veel naar gezocht en gekeken wordt zijn beter verdeeld en er is meer informatie te vinden over de sector. De teksten zijn korter en daardoor begrijpelijker. De site is schaalbaar zodat alles ook goed toont op tablet of smartphone. Verder voegt de ROM een nieuwtje toe aan de site: de cao-artikelen zijn namelijk in te zien via het digitale cao-handboek.

Nieuwsbericht nieuwe website ROM


De Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Het secretariaat ondersteunt sociale partners bij de totstandkoming van cao’s, in besturen, commissies en werkgroepen en ontwikkelt, begeleidt en voert projecten uit namens sociale partners.