Nieuwe website gemeente.nl is live

Woensdag 31 Augustus is de nieuwe website voor gemeente.nl live gegaan. Dat is een portal voor de diverse platformen van onze nieuwe klant NVVB.

gemeente.nl NVVB verenigingssoftware website


De NVVB biedt met dit portal sinds april 2015 haar leden een nieuwe service aan die relevante en actuele gegevens oplevert rondom de eigen dienstverlening.

Arthur Dallau, Directeur NVVB: "De NVVB heeft, na een zorgvuldige markconsultatie, bewust gekozen voor de ervaring en expertise van CCI. Een partij die exclusief voor verenigingen werk en dag in, dag uit meemaakt wat er voor nodig is om als vereniging optimaal te presteren. Op 1 september is door de samenwerking de website gemeente.nl ‘live’ gegaan en vanaf dit moment kunnen onze leden bij de digitale omgevingen, producten en diensten van de NVVB.

Fase 1 van de samenwerking met CCI is hiermee afgerond. Wij kijken met veel plezier uit naar fase 2 en 3 waar wij het volledige CRM inrichten, de koppeling tussen de CMS’en van onze websites en het CRM, alsmede de nieuwsbrieven- bijeenkomsten module. Gelet op de ervaringen die wij hebben opgedaan in Fase 1 kijken wij met veel plezier uit naar de komende maanden en de verdere samenwerking met CCI. Uiteindelijk telt alleen het resultaat, maar het is wel zo fijn om dit te doen met een partner die begrijpt wat er speelt en zijn uiterste best doet om de klant tevreden te stellen."

Digitaal Dashboard

De service bestaat uit een digitaal dashboard met 35 kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op basis waarvan de kwaliteit, service en kosten van de dienstverlening binnen een gemeente op een eenvoudige manier gemonitord en vergelijkt kan worden met andere gemeenten. Dit concept is, vanwege de samenwerking met gemeenten, leveranciers en ontwikkelaars, uniek. Door deze samenwerking is het mogelijk om het merendeel van de 35 KPI’s direct te koppelen aan het online dashboard. De 35 indicatoren zijn in samenspraak met 70 gemeenten (van groot tot klein) opgesteld en vastgesteld. Door deze opzet is het daadwerkelijk een instrument van, voor en door gemeenten.

SSO

Single Sign On

Een wens vanuit de NVVB was er ook om aan de slag te gaan met SSO (oftewel Single Sign On). Simpel gezegd betekent dit dat als je 1 keer inlogt je dan ook op andere platformen automatisch kunt inloggen. Hiermee neem je een hoop frustratie en tijd weg bij je leden en maak je het makkelijker en toegankelijker om op diverse platformen een kijkje te nemen. CCI Groep is deze wens op dit moment aan het verwezenlijken.

De NVVB koos eind Juli voor een samenwerking met CCI Groep, het feit dat we eind Augustus al de eerste website hebben kunnen opleveren is een mooie teamprestatie en hebben we te danken aan onze medewerkers. Onze complimenten voor deze enthousiaste groep (web)developers die er in de vakantieperiode hard aan gewerkt hebben!

Uiteraard is de website responsive en heeft het een SSL certificaat. Twee belangrijke randvoorwaarden die momenteel eigenlijk al tot de standaard horen van onze projecten.

Neem een snel kijkje op gemeente.nl dan gaan wij aan de slag met de volgende twee projecten voor de NVVB, namelijk hun eigen website & ledennet!