Meer leden door jouw data

Ledenorganisaties kampen al een tijdje met teruglopende ledenaantallen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je lid wordt van bijvoorbeeld een branche- of beroepsvereniging. Hoe breng je jullie toegevoegde waarde over aan leden en aspirant leden? En nog belangrijker, weet je ook of je voldoende contact houdt met diezelfde leden?

Een blog door Antoon Scheffers.

Nieuwsbericht Meer leden door jouw data CCI Groep

Retentie en nieuwe leden

Leden binnen krijgen en houden is hard werk. De aanpak moet bijna die van een commercieel bedrijf zijn. Dat begint aan de top met een heldere visie. Waar wil de ledenorganisatie heen? Groeien of gelijk blijven? Hoe zit de sturing in elkaar? Een heldere taak voor bestuur en/of directie. Is het bij jouw vereniging ook zo dat een lid behouden veel voordeliger is dan een nieuw lid werven? In de meeste gevallen is dat waar. Vandaar dat een vaak gebruikt stuur- en controlemiddel naar regiomanagers het aantal bezoeken aan (aspirant) leden is.

Business Intelligence

Over het algemeen is bij de meeste ledenorganisaties volop informatie voorhanden over de leden en het contact daarmee. Wanneer kwam de regiomanager op bezoek? Naar welke bijeenkomsten kwam het lid? Met welke frequentie maakt dit lid gebruik van het intranet? Allemaal interessante informatie die maar al te vaak zijn weg vindt naar lijstjes voor directie en bestuur in de maand- of kwartaalrapportage. Waarom zou je hier niet meer mee doen? Die informatie is namelijk van onschatbare waarde voor het samenstellen van een strategie om nieuwe leden te werven of de retentie te verhogen. 

Moderne CRM-systemen, zoals Livits van CCI Groep, zijn gebouwd op een database. Hierin wordt alle informatie opgeslagen. Dat maakt dat we ook alle informatie kunnen analyseren en conclusies kunnen trekken. Schrijft een aspirant lid zich gemiddeld na drie bezoeken van de regiomanager in als volwaardig lid? Dan is het zaak om zo snel mogelijk die drie bezoeken te maken. Is de kans op retentie het grootst bij actief gebruik van het intranet, zoals ledennet bij Livits? Monitor dan het gebruik hiervan en spoor leden aan ledennet zoveel mogelijk te gebruiken. Zo houd je je leden gebonden, je toont duidelijk een toegevoegde waarde aan.

Warm contact

Het wordt pas echt spannend als we combinaties gaan maken van gegevens uit de database. Leden willen toegevoegde waarde ervaren uit hun lidmaatschap. Die waarde ervaren ze door zogenaamde ‘warme contactmomenten’. Dat kan eigenlijk alles zijn. Dat bezoek door de regiomanager, gebruik van ledennet maar ook het bezoeken van bijeenkomsten of congressen. Door het uitgekiend uitvragen van de database, krijg je een beeld van het totaal aantal ‘warme’ contacten. Het schetst een totaalbeeld van alle interacties met de leden. 

CCI Groep is voor Livits een partnership aangegaan met Qlik, producent van Qlik View en Qlik Sense. Het maakt dit soort interessante analyses op een eenvoudige manier mogelijk. En niet alleen het aantal contactmomenten. Meerdere analyses die voor jouw organisatie interessant kunnen zijn worden mogelijk. Is er een relatie tussen bepaalde vakopleidingen en het bezoek aan congressen? Welk percentage van de leden ontvangt de nieuwsbrief en klikt door naar relevante publicaties in ledennet? De analysemogelijkheden scheppen nieuwe inzichten, laten relaties zien die eerder onzichtbaar bleven. Allemaal gedestilleerd uit informatie die al beschikbaar is binnen de vereniging. Uitermate nuttige stuurinformatie voor moderne besturen.

Bekijk Qlik Sense

qlik-sense-cloud


Rapport of dashboard?

Een database zo goed mogelijk gebruiken gaat nog verder. Natuurlijk is het mogelijk om een rapport te maken waar deze informatie in staat. Een rapport beantwoord echter meestal maar één vraag en antwoord op de ene vraag leidt weer tot een volgende vraag. Om zelf antwoorden op de vervolgvragen te kunnen vinden en data te kunnen doorzoeken wordt gewerkt met interactieve dashboards. Een dashboard wordt één keer opgezet en daarna kun je daar zelf mee aan de slag als je meer wilt weten. Vandaar dat het handig kan zijn om met een dashboard te werken in plaats van een rapport. De gegevens uit de database zijn daarmee beschikbaar voor vele vragen en voor alle belanghebbenden. 

Binnen Livits en Qlik Sense zijn standaard dashboards beschikbaar. De ervaring leert dat dit als start goed werkt. Zodra je aan deze manier van werken went, groeit haast vanzelf de wens om meer relaties te leggen. Relaties die specifiek voor jouw organisatie van belang zijn. Of voor bepaalde onderdelen daarvan. Ook kunnen andere databronnen dan Livits aangesloten worden waardoor je informatie uit vele systemen kunt combineren om jouw vragen te beantwoorden.

Bedien jij jouw leden optimaal?

Om het ledenbestand te laten groeien en een maximale retentie te bereiken, is het van belang om stelselmatig contact met de leden te onderhouden. Via congressen, nieuwsbrieven, artikelen, telefonisch of persoonlijk. Heb jij dit goed in kaart? Hopelijk heb je uit dit artikel de nodige handvatten kunnen halen om dit eens goed tegen het licht te houden.

Zelf doen of laten doen?

Business intelligence is ondersteunend aan het beleid van de vereniging. Inzichten zijn pas waardevol wanneer ze antwoord geven op geformuleerd beleid. Geen antwoord zonder de juiste vraag. Is de vraag bekend, dan kan deze worden beantwoord vanuit alle beschikbare data in de eigen database. 

De weergave hiervan, in de vorm van een rapportage of een dashboard, kun je zelf doen of uitbesteden. Het is goed om te weten dat CCI Groep met ervaren functioneel consultants werkt op dit gebied. Ze staan je met alle plezier bij met woord en daad. Ze adviseren op het gebied van beleid en hoe Business Intelligence hier een waardevolle ondersteuning zal zijn. Gewoon vanuit de eigen gegevens. Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met CCI Groep, ze helpen je graag verder.