Een ambassadeursprogramma en co-creatie als basis voor win-win

Iedere organisatie, van vereniging tot bedrijf, zal met leden of klanten continu willen bouwen aan een mooie toekomst die voor allebei profijt oplevert. Een ambassadeursprogramma in combinatie met co-creatie biedt hierbij een belangrijke basis voor gezamenlijke groei. Maar laten we bij het begin beginnen; wat zijn ambassadeurs eigenlijk?

Nieuwsbericht ambassadeursprogramma

Een ambassadeur gaat onvoorwaardelijk voor jou

Ambassadeurs zijn mensen die zoveel van je bedrijf, vereniging, product-of dienst houden dat ze anderen om zich heen wijzen op de waarden en voordelen ervan. Ze zijn enorm belangrijk, omdat ze zorgen voor onbetaalde naamsbekendheid. Ze verdedigen jouw merk zelfs naar de buitenwereld als dat nodig is. Een ambassadeur is je supporter, vertelt zijn persoonlijke ervaringen met jou met liefde, straalt vertrouwen uit, maakt het merk zichtbaar en deelt dit met anderen. 

“De ambassadeur vertegenwoordigt je organisatie, het merk of product op momenten dat je er zelf niet bij bent” Jo Deforce – Directeur CCI Groep

Als organisatie heb je dus de verplichting om te zorgen voor een op-en-top klantbeleving. Of niet? Je zou namelijk ook kunnen redeneren dat een ambassadeur geen ‘klant’ wil zijn, maar echt wil voelen onderdeel te zijn van jouw organisatie.

Ambassadeurschap gaat over gevoel

Iemand zal pas ambassadeur van je willen worden als je hem of haar persoonlijk raakt. Het is en blijft een gevoelskwestie en is niet iets wat te sturen is. Daarbij moet er sprake zijn van veel onderling vertrouwen, een transparante open communicatie en het nakomen van, of liefst nog overtreffen van afspraken. In een goed ambassadeursprogramma spreken beide partijen elkaar te willen versterken. Je moet immers allebei energie krijgen van de tijd die je erin stopt. 

Maar waar kun je dan aan denken bij een ambassadeurschap en welke wederzijdse voordelen levert dit dan op? 

Samen ontwerpen, co-creatie

Een belangrijk onderdeel van een goed ambassadeursprogramma is co-creatie. Daarbij gaan we bij de CCI Groep met onze ambassadeurs samen aan de ontwerptafel zitten. Om vooral vanuit de praktijk te leren hoe we functionaliteiten van onze verenigingssoftware Livits zo goed mogelijk kunnen verbeteren op alle verschillende werkniveaus. Natuurlijk wordt er zeer intensief gekeken naar nieuwe wensen en behoeften om het ontwerp nog verder te optimaliseren. 

De ambassadeur heeft hiermee altijd toegang tot de eerste betaversies en zit in feite op de eerste rij van productontwikkeling en innovatie. De meerwaarde van de geïnvesteerde tijd zit in het altijd up-to-date zijn en het hebben van een concurrerende, technologische voorsprong. Ambassadeurs zijn die mensen die ook uitdragen dat ze een belangrijke rol hebben gehad in de gezamenlijke ontwikkeling en daar trots op zijn.

Een duidelijke toekomstvisie d.m.v. een ambassadeursprogramma

In een steeds sneller veranderende wereld biedt ons ambassadeursprogramma ook een platform voor innovatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samen participeren op beurzen of vakcongressen. Juist ook door onderdeel te zijn van een groep met verschillende expertises wordt een veel beter beeld gecreëerd over ingrijpende ontwikkelingen die in korte tijd op ons af komen. Het gaat hierbij niet om onze waarheid, maar het onderzoeken van de gezamenlijke waarheid om goed te anticiperen op die zaken die de toekomst mooier maken.

Elkaar versterken binnen netwerken

Door het gebruiken van elkaars netwerken kunnen contacten gelegd worden met mensen die tot op heden onbereikbaar waren. Een goed ambassadeursprogramma biedt kansen om elkaar letterlijk of figuurlijk op een podium te plaatsen. Daar hoort ook het delen van elkaars uitingen bij, waardoor de samenwerking nog intensiever wordt. Sociale media zijn daar bij uitstek het middel voor. De mix van boodschappen versterken elkaar en de wederzijdse zichtbaarheid wordt vele malen groter. 

“Je moet zelf niet roepen dat je geweldig bent, laat een klant of lid van de vereniging dat maar doen”

Onze ervaringen met CCI ambassadeurs zijn enorm motiverend en het geeft heel veel wederzijdse voldoening. Klanten die praten alsof ze de verenigingssoftware zelf ontwikkeld hebben is slechts één van de complimenten die we hebben geconstateerd. Waar het om gaat is dat je nu al het gevoel moet hebben dat we het niet goed maar uitstekend doen. Die keuze maak je zelf en hierover gaan we graag verder met je in gesprek. 

Meer weten over ons ambassadeursprogramma? Neem contact op met mij. Reacties stel ik enorm op prijs. 

Jo Deforce