More 4 Less

Steeds meer verenigingen ervaren dat het moeilijker wordt om leden te werven. Tal van acties worden bedacht om een zo wervend mogelijke campagne te voeren om het ledental te verhogen. Men is op zoek naar de toegevoegde waarde van een lidmaatschap. Dat geldt voor nieuw aan te trekken leden maar ook voor bestaande leden. Waarom zouden zij lid blijven?

Ikzelf ben lid van verschillende verenigingen waaronder de ANWB en KNLTB. Wat is voor mij, en voor andere leden, de toegevoegde waarde om lid te zijn, en nog belangrijker te blijven?

Druk druk druk
Werk, sociaal leven, sporten, snelle opkomst van nieuwe technologieën, het digitale tijdperk….zomaar een opsomming waaruit blijkt dat we leven in een tijd van snelle verandering. We hebben het druk waardoor we steeds minder betrokken zijn bij de vereniging waarvan we lid zijn. We willen wel de lusten, maar niet de lasten.

Geen tijdrovende enquêtes, moeilijke invulschema’s of onduidelijke ledennetten waar informatie lastig te vinden is. Het moet vooral efficiënt, effectief en zo vrijblijvend mogelijk zijn, want tijd komen we te kort. Wel willen we graag onze mening geven, mee beslissen, ons voordeel halen uit het lidmaatschap. Wat we eigenlijk willen is “more for less”.

Verwachtingen versus Realisatie
Elke vereniging heeft te maken met leden zoals ik, mensen die het leuk vinden om deel uit te maken van een collectief belang, mensen die zich verbonden voelen met elkaar en met hun vereniging omdat ze dezelfde drijfveren hebben. We willen onze kennis delen, tips, adviezen en leuke weetjes ontvangen en van elkaar leren.

Persoonlijk denk ik dat ledenorganisaties teveel inspelen op financieel ledenvoordeel, bijvoorbeeld korting bij een nieuw lidmaatschap. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ledenvoordeel in de vorm van een nieuw te gebruiken product of dienst en een leuke gadget bij een actie maar ik denk niet dat je hiermee je leden weet te binden omdat je hierbij de oorsprong, de kern van het bestaan van de vereniging uit het oog verliest.

Wat verwachten wij, de leden van onze vereniging:

  • Dat wij het belangrijkste zijn voor de vereniging
  • Dat wij continu op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws
  • Dat wij zowel informatie en kennis vanuit de vereniging krijgen aangeleverd evenals dat wij onderling informatie en kennis kunnen uitwisselen met elkaar, het liefst middels interactieve bijeenkomsten
  • Dat wij het gevoel hebben meerwaarde te krijgen voor onze contributie en daarmee de toegevoegde waarde ervaren van het lidmaatschap

Hoe kunnen verenigingen voldoen aan onze verwachtingen:

  • Denk vanuit de doelgroep; wat vinden je leden belangrijk, wat willen zij weten? Denk niet wat willen wij vertellen, maar wat willen onze leden horen?
  • Benader je leden direct, persoonlijk en met relevante content; laat leden zelf aangeven wat ze willen lezen door hen deze mogelijkheid te bieden. Daardoor kun je nieuws op maat aanbieden waardoor leden zich betrokken en verbonden voelen.
  • Leden hebben behoefte aan informatievoorziening en kennisdeling. Overal op internet is informatie te vinden, ze worden ermee overspoelt. Zorg voor een open platform, een community binnen de vereniging waar alle informatie te vinden is, waar leden met elkaar in contact kunnen komen middels diverse netwerken, waar vragen gesteld kunnen worden, tips en adviezen gedeeld worden.
  • Stel je vereniging ook open voor mensen die geen lid zijn maar wel affiniteit met- en kennis hebben van onderwerpen die spelen binnen jouw vereniging. Denk hierbij ook aan je netwerk binnen het lobby circuit, stakeholders of overige zakelijke relaties. Door een open netwerk verbind je mensen en is jouw vereniging de bindende factor. Je bouwt je netwerk steeds verder uit waarbij je altijd het waarde voordeel voor je leden centraal stelt.
  • In navolging van bovenstaande punten is het belangrijk dat je als verenging regelmatig face-to-face bijeenkomsten organiseert. Een moment waar je je leden, stakeholders, partners en leveranciers ontmoet en waarbij jouw vereniging centraal staat. In het digitale tijdperk waarin we leven is het voor mensen des te belangrijker om (letterlijk) “gezien” te worden. Voor jou als vereniging liggen je kansen in het verbinden met elkaar, het creëren van draagvlak met een collectief belang.

Je hoeft als vereniging geen grensverleggende acties uit te voeren om je leden te behouden, als je het op de juiste manier aanpakt met gerichte oplossingen hoeft het niet moeilijk te zijn; “Be more with less” is het credo.

Download onze 10 tips hoe je het beste leden kunt werven