ActiZ – Praktijkcase restyling website

Een goed werkende duidelijke website opleveren voor een groot divers ledenbestand. Dat was de uitdaging van Djamel Bouchikhi, functioneel applicatiebeheerder bij ActiZ. Niet zomaar even een project, maar een traject waarbij meerdere betrokken partijen tot een goed resultaat zijn gekomen. Vandaar deze business case ter inspiratie:

Actiz is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

Nieuwsbericht praktijkcase ActiZ

Wat was de situatie voor leden en ActiZ zelf?

Door de diversiteit van organisaties waar ActiZ de belangen voor vertegenwoordigd was er een situatie ontstaan die niet mee aansloot op de verwachtingen van de leden. Het was lastig voor hen om de juiste informatie te vinden, doordat structuren complex en onduidelijk geworden waren mede door de groei van de organisatie. Beleidsmedewerkers van ActiZ hadden daardoor ook een constante uitdaging om artikelen en andere content op de goede plek te plaatsen. Daarnaast was er geen mogelijkheid tot echte interactie met de leden, waardoor belangrijke informatie vanuit de praktijk achterwege bleef. 

Website optimalisatie: bepalen van wat leden willen

Wat willen leden precies? Dat was eigenlijk de meest prangende vraag bij de aanvang van het project voor een nieuw webdesign. Daarom werd in eerste instantie niet gekeken naar de technische invulling van de website, maar vooral naar een goed design en functioneel ontwerp. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van een extern bureau, Usmedia.

“Er werden interviews gedaan met onze beleidsmedewerkers, maar ook met onze leden. Daarbij werden buyer persona’s gemaakt, zodat we een veel beter beeld kregen van de diverse leden die onze site bezoeken en hierdoor nu de informatie beter op hen kunnen afstemmen” Djamel Bouchikhi – Functioneel applicatiebeheerder ActiZ

Website ontwerpen en realisatie

Na het creëren van een goed design werd er vanuit drie disciplines, ActiZ, Usmedia en CCI Groep, gekeken naar een goed functioneel ontwerp. Er werd uitvoerig onderzocht welke wensen en eisen gerealiseerd konden worden, waarbij CCI Groep voor de realisatie en technische invulling gezorgd heeft.

Enkele voordelen van de nieuw opgeleverde website

Door gebruik te maken van elkaars krachten op het gebied van design en functioneel ontwerp werd een website opgeleverd, die de volgende voordelen biedt:

  • Snellere toegang tot informatie
    De aangesloten leden van ActiZ hebben veel sneller toegang tot informatie, omdat in de menubalk al gekozen is voor duidelijke thema’s onder andere op het gebied van zorg, ondernemerschap, wijkverpleging, wonen en wet-en regelgeving.
  • Nieuws en interactie
    Niet alleen is er een nieuwsrubriek gemaakt waarin leden snel informatie kunnen terugvinden, maar er is ook een ‘etalage’ gemaakt waarin leden zelf artikelen kunnen plaatsen. De interactie tussen branchevereniging en leden wordt hiermee sterk vergroot.
  • Beter contact
    Er is zorgvuldig gekeken naar een zo goed mogelijk contact tussen ActiZ en haar leden. Zo is er bijvoorbeeld een ActiZ medewerkerspagina gemaakt, waarmee leden snel in contact komen met de juiste persoon.

De onderlinge relatie tussen ActiZ en CCI groep

ActiZ is al zo’n 8 jaar klant van CCI Groep. Djamel Bouchikhi legt uit dat er vanaf de start van de relatie al meegedacht werd vanuit de optiek van verenigingen en dat dat de reden is waarom zowel CRM als CMS systemen zijn afgenomen. Het belangrijkste in deze onderlinge relatie is het meedenken, door actief met verbeteringen te komen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Sjoerd Damen, de webdeveloper van CCI Groep zelf met een voorstel gekomen is om een nieuwe enquete module te implementeren. Ook wordt er constant gekeken om de gebruikerservaring te verbeteren en heeft er onder andere een versnelling en verbetering plaatsgevonden in de zoekfuncties van de website.

“Een gevoel van partnerschap gaat om vertrouwen en interactie. Het mooiste compliment dat ik kan geven is dat ik Sjoerd als mijn eigen collega zie”

Vanuit CCI Groep is dit precies de manier waarop wij samen willen werken met onze klanten. Zie ook: “Een ambassadeursprogramma als basis voor win-win”

Over Actiz

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Onze leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Tot slot

Bij CCI Groep geloven we dat we onze oplossingen pas echt kunnen verbeteren als we snel, adequaat en vooral pragmatisch mee kunnen denken vanuit wensen en eisen die in de praktijk bij onze klanten ontstaan. Bovenstaande praktijkcase is daar een prachtig mooi voorbeeld van en we willen ActiZ en in het bijzonder Djamel enorm bedanken voor het samen opstarten van dit initiatief en het schrijven van dit verhaal, waardoor we gezamenlijk weer een stap vooruit hebben gemaakt.

Wil je ook graag iets vertellen over onze samenwerking?